Gezond 100 jaar worden? Lees hier waar dit aan ligt

Voor de meesten is het al bekend dat we steeds ouder worden. Van de generatie
Millennials, geboren tussen de 1980 en 2000, bereikt 50% de leeftijd van 95 of hoger. Hoe
oud word jij en wat kan jij doen om gezond oud te worden?

De cijfers

Volgens de cijfers van 2017 wordt 1% van de Nederlandse bevolking 100 jaar. In 2097 zal
maar liefst 50% van de bevolking 105 jaar of ouder worden. Dit vraagt om een andere
manier van leven. Het is balen als je op je 40ste opgebrand bent, en je dan nog 60 jaar voor
de boeg hebt! In de afgelopen 70 jaar is de levensverwachting per tien jaar 3 jaar gestegen.
Zie hieronder de geschatte leeftijd per geboortejaar:
● Geboren rond 1957 = 50% bereikt leeftijd tussen de 89 en 94
● Geboren rond 1967 = 50% bereikt leeftijd tussen de 92 en 96
● Geboren rond 1977 = 50% bereikt leeftijd tussen de 95 en 98
● Geboren rond 1987 = 50% bereikt leeftijd tussen de 98 en 100
● Geboren rond 1997 = 50% bereikt leeftijd tussen de 101 – 102
● Geboren rond 2007 = 50% bereikt leeftijd tussen de 103 en 106

Hoe kan het dat de levensverwachting stijgt en wij als mens ouder worden?
Dit heeft te maken met een aantal factoren. Zo neemt bijvoorbeeld de kwaliteit van de
gezondheidszorg toe. Hierdoor neemt het aantal epidemieën af, en de kindersterfte. De
medische wereld is continu in ontwikkeling, en de kwaliteit van onze gezondheidszorg
verbetert hiermee ook. Men heeft meer kennis over hygiëne en voeding, waardoor we
gezonder leven. En rond 1945 vond men penicilline (antibiotica) uit, waardoor infecties ook
sneller worden bestreden. Ten slotte is er ook nog een economisch voordeel, namelijk dat
de onze inkomsten ook stijgen. Dit alles draagt bij aan deze hogere levensverwachting.

Vijf competenties die je helpen ouder te worden

Hoe kan jij je leven nou inrichten zodat jij vitaal blijft en in staat bent zo oud te worden?
Volgens Paul Donders, CEO Xpand, zijn er vijf competenties met kernactiviteiten die je
helpen om 100 jaar gezond en vitaal te leven:
1. Transformationele competentie (denk hierbij aan recreatie, zelfkennis hebben +
zelfleiderschap ontwikkelen, diversiteit van netwerken, zelf creatief innoveren)
2. Productieve competentie (een meester worden in je werk, lid worden van tribes en
werken aan je reputatie)
3. Vitaliteits-competentie (wekelijks fitnessen en werken aan je gezondheid, ontwikkelen
van veerkracht en regeneratieve vrienden maken)
4. Relationele competentie (samenzijn, geliefd zijn, jezelf liefhebben, de ander
liefhebben)
5. Financiële competentie (gezonde financiën ontwikkelen, een eigen huis kopen,
investeren in verschillende gezonde bedrijven)

Wil je hier meer over weten over deze competenties? Bekijk de website ‘the 100-year life’ en
bekijk onderstaand filmpje.